Σκοπός της PORTABLE MEDICAL IMAGING είναι να διευκολύνει κάποιες διαδικασίες, οι οποίες μπορεί για κάποιους συνανθρώπους μας και ιδιαίτερα τις κατηγορίες των ανθρώπων αυτών που έχουν χρόνια κινητικά προβλήματα ή είναι κατακεκλιμένοι να είναι επίπονες και κουραστικές.

Μια αιμοληψία είναι μια διαδικασία που η διάρκειά της χρονικά δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά. Αυτή η διαδικασία των 5 λεπτών για κάποιον συνάνθρωπό μας όπως αναφέραμε παραπάνω αποτελεί μια από τις ποιο κουραστικές και σωματικά επώδυνες διαδικασίες.

Η PORTABLE MEDICAL IMAGING προσφέρει την δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο συνάνθρωπό μας επιθυμεί την δυνατότητα αιμοληψίας στο χώρο διαμονής του.

Πως γίνεται η διαδικασία της αιμοληψίας στο χώρο του ενδιαφερόμενου;

 • Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να επικοινωνήσει με την γραμματεία της PORTABLE MEDICAL IMAGING για να καθοριστεί το ραντεβού.
 • Οι αιμοληψίες γίνονται πρωινές ώρες όπου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι νηστικός.
 • Αφού καθοριστεί το ραντεβού, εξειδικευμένη αιμολήπτρια επισκέπτεται την οικία του ενδιαφερόμενου-ης και πραγματοποιεί την αιμοληψία.
 • Τα αίματα μεταφέρονται στα εργαστήρια των συνεργατών της PORTABLE MEDICAL IMAGING όπου γίνονται οι ανάλογες αναλύσεις.
 • Τα αποτελέσματα από τις αιμοληψίες βγαίνουν σε 1 έως 3 ημέρες το αργότερο ανάλογα με το είδος της εξέτασής.
 • Τα αποτελέσματα στέλνονται στον θεράποντα ιατρό αν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικά και στον ενδιαφερόμενο-η στον οποίο έγινε η αιμοληψία με cοurrier της PORTABLE MEDICAL IMAGING χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Ποιες αιματολογικές εξετάσεις πραγματοποιούνται στο χώρο του ενδιαφερόμενου;

Οι αιματολογικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο του ενδιαφερόμενου είναι:

 • Γενική αίματος,
 • Γενική ούρων,
 • INR,
 • ΤΚΕ,
 • Χοληστερίνη,
 • Τριγλυκερίδια SGOT,
 • SGPT,
 • HDL,
 • LDL,
 • γ-GT,
 • Αλκαλική φωσφατάση,
 • Σίδηρος Φεριττίνη,
 • CRP,
 • Ουρία,
 • Ουρικό οξύ,
 • Κρεατινίνη,
 • Λευκώματα Νάτριο, Κάλιο, Ασβέστιο, Φώσφορος,
 • LDH,
 • CPK,
 • T3,
 • Τ4,
 • TSH,
 • PSA Γλυκοζυλιωμένη,
 • CEA,
 • CA19.9, CA125, CA:15.3,
 • B12,
 • Φυλλικό οξύ,
 • 25(ΟΗ)D3.